Vergoeding van dieetbehandeling in 2019

Ook in 2019 valt dieetzorg onder de basisverzekering. De eerste 3 uur worden vanuit deze basisverzekering vergoed. Dat betekent dat ik de eerste 3 uur rechtstreeks bij de zorgverzekeraar declareer.

Aanvullende verzekering
Heb je dieetbehandeling ook opgenomen in de aanvullende verzekering? In dat geval declareer ik de aanvullende uren bij je zorgverzekeraar.

Betalingen
Zijn de 3 uur uit de basisverzekering, plus de eventuele uren uit de aanvullende verzekeringen op? Dan moet je het restant van de rekeningenzelf betalen. Betaling vindt contant plaats of op rekening.
 
Chronische aandoeningen
Voor chronische aandoeningen zoals diabetes, COPD (o.a. chronische bronchitis en longemfyseem) en hart- en vaataandoeningen (Cardiovasculaire aandoeningen) geldt een andere benadering. De behandeling van deze aandoeningen vindt plaats door een samenwerkende groep van zorgverleners. Heb je één van deze aandoeningen dan vergoedt de basisverzekering deze dieetzorg vanuit de zorgstraat. Ook hier geldt: raadpleeg je polisvoorwaarden. Bij de praktijkondersteuner van je huisarts kun je een verwijzing aanvragen.

Eigen risico
Ben je 18 jaar of ouder? Dan betaal je elk jaar een deel van de zorgkosten zelf: het verplichte eigen risico. Het gaat hierbij om de zorgkosten die vergoed worden vanuit de basisverzekering. Voor 2019 geldt een verplicht eigen risico € 385,- per verzekerde per jaar. Het is mogelijk dat je op eigen verzoek een hoger eigen risico hebt.
 
Kinderen
Kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico van € 385,-. 3 uur advies bij Truus is gratis. Hun dieetbehandeling breng ik rechtstreeks in rekening bij de zorgverzekeraar.

Als de declaratie bij de zorgverzekeraar niet succesvol is, dan zal ik de betaling met je regelen.
 
3
4
5
6
7

Wat kost een consult bij Truus?

Voor consulten bij Truus – oervoeding als medicijn betaal je de volgende bedragen:
  • eerste consult: € 93. Dit bedrag staat voor een gesprek van 60 minuten, inclusief de uitwerking van een persoonlijk dieet- en voedingsadvies
  • eerste vervolgconsult: €46,50. Dit bedrag staat voor een gesprek van 30 minuten en mogelijk de uitwerking van aanvullend advies
  • overige vervolgconsulten: € 31. Deze bedragen staan voor gesprekken van 20 minuten.
  • 10 minuten-consult: € 15,50. Mogelijk bij langdurige behandelingen, bijvoorbeeld bij afvallen.
  • Huisbezoeken: € 26,50.

Afhankelijk van de complexiteit van het advies is het mogelijk om van bovengenoemde tijdseenheden (inclusief bijbehorende kosten) af te wijken.
 
3
4
5
6
7

Diëtiste Truus Kuijpers-Pierik | Middelhei 44, 5508 TT  Veldhoven | T. 040 - 254 34 61